Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

Evrakta Sahtecilik Nasıl Kanıtlanır?

Evrakta Sahtecilik Nasıl Kanıtlanır?

Evrakta sahtecilik nasıl kanıtlanır ile ilgili olarak ilk yapılması gereken husus olarak bahse konu evrakın belge niteliğinde olup olmadığının araştırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 339 ve devamındaki sahtecilik konuları ile ilgili olarak suçun maddi unsuru olarak sahtecilik suçunun üzerinde işlendiği evrak kelimesi ile bu kelimenin çoğulu olan varaka kelimeleri açıkça tanımlanmıştır.

Ancak, şu an yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204 ve devamı maddelerinde belgeden bahsedilmiş, ancak belgenin tanımı açıkça yapılmamıştır. Bunun yerine kanun koyucu söz konusu 204. Madde ve devamında geçen belge kelimesinin tanımını kanunun gerekçesinde açıklamıştır. Söz konusu gerekçeye göre; belge, eski dilimizdeki “evrak” kelimesi karşılığında kullanılmakta ve yazılı kağıt anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, yazılı kağıt niteliğinde olmayan şey, ispat kuvveti ne olursa olsun, belge niteliği taşımayacaktır.


Bir kağıdın belge/evrak olabilmesi için şu özellikleri ihtiva etmesi gerekmektedir:

·         Taşınır şey üzerine yazılmış olması gerekmektedir (Levhalar dâhil dolayısıyla araç plakaları bir belge niteliği taşımaktadır.)

·         Kağıt üzerindeki yazının, içerik olarak anlaşılabilir olmalı, ayrıca yazının bir irade beyanını ihtiva etmesi gerekir.

·         Belge/evrak üzerindeki yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebilir olması gerekir.

·         Son olarak kağıt üzerindeki yazının içeriğinin hukukî bir kıymet taşıması, hukukî bir hüküm ifade eylemesi, hukukî bir sonuç doğurmaya elverişli olması gerekir.

Evrakta Sahtecilik Türleri

Evrakta sahtecilik Türk Ceza Kanununa göre iki kısma ayrılarak suç kapsamına alınmıştır. Bunlardan birincisi resmi belgede sahtecilik, diğeri ise özel belgede sahteciliktir. Resmi belgede sahtecilik (TCK 204) resmi görevinden dolayı kamu kurumlarınca düzenlenen belgeler üzerinde yapılan sahteciliktir. Kanun koyucu bu suç kapsamında hem kamu kurumlarının otoritesini korumaktadır hem de vatandaşın devlete karşı olan güveninin kırılmamasını hedeflemektedir.

Bir belge üzerinde yapılan sahtecilik iki kısımda incelenmelidir. Bunlardan birincisi belge sahteciliği yönüyle, diğeri ise belgede yapılan tahrifat yönüyledir. Arasındaki temel fark şudur belge sahteciliği bir belgenin gerçek olup olmadığının incelenmesidir. Yani kendisine görev verilen kurumca basılıp basılmadığının incelenmesidir. Aslında bu kapsamda yapılan inceleme külli sahtecilik yönünden belgenin incelenmesidir.

Belgenin tahrifat yönüyle incelenmesi ise belge üzerinde tahrifata yönelik olarak yapılan oynamaların tespit edilmesidir. Tahrifat incelemesi ise kısmi sahtecilik yönünden yapılan incelemeleri kapsamaktadır. Orijinal bir sürücü belgesi üzerinde fotoğraf değişikliğinin yapılması bu inceleme alanına örnek olarak verilebilir.

Sahteciliğin Kanıtlanması

Evrakta sahteciliğin kanıtlanması evrak üzerinde sahtecilik ve tahrifat yönünden yapılacak incelemeler ile ortaya çıkarılabilir. Özel inceleme cihazları ve değişik ışık kaynakları ile yapılacak incelemeler ile tahrifata yönelik tespit edilen bulgular fotoğraflanarak yazılacak uzman görüşü veya bilimsel mütalaa raporu ile evrakta sahtecilik nasıl kanıtlanır sorusuna hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde denetlenebilir bir rapor ile cevap verilmiş olunur. daha detaylı bilgi için kriminaluzmanlari.com web adresimizi ziyaret ediniz.

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us