Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

İmza Taklit Etmek Suç mu?

İmza Taklit Etmek Suç Mu?

İmza taklidinin de içinde olduğu belgede sahtecilik suçlarının geneli Türk Ceza Kanunu’nun Dördüncü Bölümünde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” bölümünde yar almaktadır. İmza taklit etme suç mu sorusunun cevabını bu maddeler doğrultusunda inceleyerek tespit edeceğiz. Kamu Güvenine karşı suçlar TCK 197 ile 212. Maddeler arasında yer almıştır. Buna göre sırasıyla bu kapsamda incelenen suçlar şunlardır:

·        197 Parada Sahtecilik,

·        199 Kıymetli Damgada Sahtecilik,

·        202 Mühürse Sahtecilik,

·        204 Resmi Belgede Sahtecilik,

·        207 Özel Belgede Sahtecilik,

·        209 Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması.


Parada Sahtecilik

Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koymak şeklinde bu suç tarif edilmiştir. Dolayısıyla bu suçun maddi unsurları arasında şunlar yer almaktadır:

·        Kanunen tedavülde olan parayı sahte olarak üretmek,

·        Kanunen tedavülde olan parayı ülkeye sokmak,

·        Kanunen tedavülde olan parayı bir yerden bir yere nakletmek,

·        Kanunen tedavülde olan parayı bir yerde muhafaza etmek,

·        Kanunen tedavülde olan parayı tedavüle sürmek şeklindedir.

Para denilince aklımıza sadece banknotlar gelmemeli kanun koyucu para hükmünde olarak şunları da kabul etmiştir. Bunlar: Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet altınları. Bunlar üzerinde yapılacak sahtecilikte parada sahtecilik hükümleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Kıymetli Damgada Sahtecilik

Kıymetli damgayı sahte olarak üretmek, ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek veya tedavüle koymak kıymetli damgada sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Global Kriminal’da imza incelemesi yapıldığı gibi damga sahteciliği konusunda da çalışma yapılmaktadır. Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar vergi veya harcın ödendiğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga hükmünde sayılmaktadır. Pullar üzerinde şayet imza varsa bu imza da imza taklit etmek suç mu kapsamında incelenerek tespit edilebilir.


Mühürde Sahtecilik

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üretmek veya kullanmak bu suç kapsamında değerlendirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi de bu suçu işlemiş olur.

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, bu suçu işlemiş olur. Uygulamada imza incelemesinde bu karşımıza hatıra verilmiş belgelerde bulunan imzalarda karşımıza çıktığı gibi çalışanından imzalı boş belge alan işverende bu tür imzaları kullanarak imza taklit etmek suç mu sorusuyla muhatap kalabilir.

               İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişide belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır. İmza incelemesi belgede sahtecilik suçunun bir parçası olduğu için yapılacak incelemede şayet imza takliden atılmış bir imza olursa, imza taklit etmek suç mu sorusu evet şeklinde cevaplanacaktır. Daha detaylı bilgi için kriminaluzmanlari.com web sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 

 

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us