Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

İmzanın Sahteliği Nasıl Anlaşılır?

İmzanın Sahteliği Nasıl Anlaşılır?

Ticari ilişkilerimizden tutun, medeni yaşantımıza kadar iç içe olduğumuz imza birçok kişinin yaşam merkezinde yer almaktadır. Hayatımızın her noktasında önem arz eden imzamızla birçok bilgiyi onaylar veya attığımız imza ile borç altına gireriz. Aksi ispatlanmadığı müddetçe de adımıza atılan orijinal veya sahte olduğunu düşündüğümüz imzalardan sorumluyuz. Sahte olduğunu düşündüğümüz imzalarla ilgili olarak imzanın sahteliği nasıl anlaşılır şeklinde bir merak oluşur ve imzamızın gerçekliğini  imza incelemesi ile ortaya koyabiliriz.


Senet, çek, sözleşme, anlaşma veya benzeri belgeler üzerinde atılı bulunan bir imzada imza sahteciliği, yapılacak inceleme ile net bir şekilde imzanın sahteliği nasıl anlaşılır sorusuna cevap verilmektedir. Bunun için teknik donanıma sahip, alanında etkin ve yetkin bir uzmana ulaşmanız gerekmektedir. Çünkü doğru adrese ulaştığınız zaman incelemeyi yapacak uzman imza sahteciliği nasıl anlaşılır konusunda her yönüyle kendini yetiştirmiştir.

               Sahte imza incelemesinde kendi içinde uzmanının takip etmesi gereken prosedürleri içeren bir inceleme alanıdır. Şayet uzman takip etmesi gereken yol ve yöntemlerden birini eksik bırakırsa bu imza incelemesinin sıhhatini etkileyecek ve hatalı bir sonucun çıkmasına sebep olacaktır. Şayet doğru ve etkin bir inceleme yaparsa imzanın sahteliği net bir şekilde anlaşılacaktır.  İmza Sahtecilği incelemesi için kriminaluzmanlari.com  sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İmza İncelemesinde Nelere Bakılır?

             İmzanın sahteliği nasıl anlaşılır ile ilgili olarak bir imza sahteciliği şüphesinde öncelikle şüpheli imza ile imza sahibinin imzası karşılaştırılır. Bu karşılaştırma tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kıyaslama ve karşılaştırma yöntemi doğrultusunda yapılmaktadır. Maalesef imza incelemesi ile ilgili inceleme yapacak herhangi bir imza inceleme makinası mevcut değildir. Tamamen incelemeyi yapacak uzmanın kişisel donanımı ve tecrübesine bağlıdır. Doğal olarak imza incelemesi sonucunda oluşan kanaat sübjektif bir sonuç olmaktadır.

İmza incelemesi için öncelikle şüphe arz eden bir imza olmalıdır. Bu imza, imza sahibi yani hamili tarafından kabul edilmemesi gerekmektedir. Bunun yanında o şüpheli imzayı atması muhtemel olan kişilerin de imza örneklerinin olması gerekmektedir. Burada yapılması gereken birinci aşama gerçekten şüphe arz eden imzanın hamiline ait olup olmadığının tespitidir.

Şayet birinci aşamada danışan tarafından iddia edilen imza, imza hamiline ait değilse ikinci aşama olan şüpheli kişilerle bir inceleme yapılması gerekmektedir. Zaman zaman şüpheli imza bizlere sorulurken adı geçen kişinin imzası verilmemektedir. Beyanla imzanın o kişiye ait olmadığı söyleniyor. Bu durumda uzmanın yapması gereken işlem kesinlikle adı geçen şahsın imza örneklerini görmesidir. Öncelikle sahte imzaya kriminalistik yöntem ve teknikler ışığında kendisini sahte imza demesi gerekmektedir.

İmzanın Kontrol Aşaması

İmza incelemesi konusunda unutulmaması gereken diğer bir husus ise incelenecek imzanın belgeye montaj veya farklı bir sahtecilik yöntemiyle aktarılıp aktarılmadığıdır. Uzman bu hususlar doğrultusunda da  inceleme yapması gerekmektedir. Bunun için ise makroskop altında imzanın detay hatları tespit edilmeli ve montaj emareleri aranmalıdır. Her montaj imza adı geçene ait olacağı için bu yönden bir inceleme yapılmaması imza incelemesi sonucunu hatalı bir noktaya götürür. Global Kriminal olarak uzmanımız bir imzanın sahteliği nasıl anlaşılır noktasında kendisini yetiştirmiş olup eksiksiz bir inceleme yapmaktadır.


İmza İncelemesini Kim Yapar?

İmza incelemesi kriminalistik sertifikası olan uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Söz konusu sertifikalar ise Devletin kurumları olan Kriminal Laboratuvarlarından alınması gerekmektedir. Çünkü bu tür kurumlarda çalışarak sertifika almaya hak kazanmış uzmanlar gerçek vakalar üzerinden deneyim kazanmışlar ve gelişmiş belge inceleme cihazlarını kullanarak inceleme yapmış olup imzanın sahteliği nasıl anlaşılır konusunda etkinlerdir. Ayrıca, kıdemli uzmanlarından masa başı eğitimleri alarak kendilerini yetiştirmişlerdir. Bu sebepten dolayı imza incelemesi yapacak uzmana sertifikasının olup olmadığını ve şayet varsa nereden almış olduğunu sormanız sizin lehinize bir durum olur. 

 

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us

script