Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

KURUCUMUZ

DOÇ. DR. YASİN ATAÇ

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans (1):

1996-2000, Polis Akademisi

Lisans (2):

2017-2022, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ön Lisans:

2017-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü

Yüksek Lisans (1):

2002-2005, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği ABD
(Türkiye’de Üretilen Bazı Kağıt Türlerinin Kriminalistik Yönden İncelenmesi)Yüksek Lisans (2):

2020-2022, Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD
(Pandemi sürecinde Yerel Yönetimlerin rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği)

Doktora:

2005-2009 Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği ABD
(Bazı Yapraklı ve İğne Yapraklı Ağaçların Öz ve Diri Odunlarının Kağıt Kalitesi Yönünden İncelenmesi )

Doçent:

2015 Üniversitelerarası, Kurul Güvenlik Bilimleri

KİTAPLAR

Makine Yazısı İncelemesi

Adli Belge İncelemelerİ

Adalet Yayınevi, Ankara, 2021

Makine Yazısı İncelemesi

Sınır Polisi Belge İncelemelerİ (Katılımcı Kitabı)

EGM Katolog Yayın No:566, Eğitim Dairesi Yayın No:81, Emniyet Basımevi, Ankara

Makine Yazısı İncelemesi

Belge İncelemelerİ Temel Eğİtİm Kİtabı

EGM Katolog No:610, KPL Dairesi Başkanlığı, Emniyet Basımevi, Ankara

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 •    Determination of Metals Contamination in Illicit Ecstasy Drug Samples Using ICP-OES and XRF, journal of atomic spectroscopy, Vol. 35(4): 139-146, July/August (SCI).
 •    The effects of heartwood and sapwood on kraft pulp properties of Pinus nigra Arnold. and Abies bornmülleriana Mattf., Turkish Journal Of Agriculture and Forestry, Vol:37:243-248, (DOI:10.3906/tar-1205-20) (SCI).
 •    Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Delil Algısı, (Polis Bilimleri Dergisi) Turkish Journal Of Police Studies, Ağustos 2013, Cilt 15, Sayı:3 (ss.45-71).
 •    Adli Bilimlerde El Yazısının Kişiye Aidiyetinin Tespiti, (Polis Bilimleri Dergisi) Turkish Journal Of Police Studies, Aralık 2012, Cilt 14, Sayı:4 (ss.113-132).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 •    Adli Bilim (Kriminalistik) Alanında Kağıdın İncelenmesi, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 12, Sayı:4 (ss.37-50).
 •    Uydurma Suretiyle Atılan Sahte İmzalar, Adli Bilimler dergisi, Aralık 2010, Cilt:9, Sayı:4, (ss.76-81).
 •    İmza Sahteciliğinin Türleri, Tespiti Ve Önlenmesi, Polis Bilimleri Dergisi, Haziran 2011, Cilt 13, Sayı:2 (ss.49-71).
 •    İmza İncelemelerinde “Basit İmza” Sorunu; Eğitim Seviyesi Düşük Kişilerin İmzaları, Adli Bilimler dergisi, Eylül 2011, Cilt:10, Sayı:3, (ss.19-24).
 •    Türkiye’de Üretilen Bazı Kağıt Türlerin Kriminalistik Yönden İncelenmesi, Adli Bilimler dergisi, Aralık 2011, Cilt:10, Sayı:4, (ss.23-26).
 •    Taramalı Elektron Mikroskobu Kullanılarak Bazı Kumaş Liflerinin İncelenmesi, Adli Bilimler dergisi, Haziran 2012, Cilt:11, Sayı:2, (ss.19-24).
 •    İnsan İskeletlerinin Tarihlendirilmesinde Diğer Buluntuların Rolü:Adli Antropolojik ve Arkeolojik Bir Araştırma, Adli Bilimler dergisi, Mart 2013, Cilt:12, Sayı:1 (ss.19-24).
 •    2007-2011 yılları arasında Antalya Kriminal Polis Laboratuarında tespit edilen banknot sahteciliğinin değerlendirilmesi, Adli Bilimler dergisi, Haziran 2013, Cilt:12, Sayı:2 (ss.44-50).
 •    Useful Hits in Analysis of Some Phenethylamines Using GC-MS, Adli Bilimler dergisi, Aralık 2013, Cilt:12, Sayı:4 (ss.1-5).
 •    “Boyut Sınırlaması Olarak Atılan İmzalarla, Boyut Sınırlaması Olmadan Atılan İmzaların Karşılaştırılması”, Adli Bilimler dergisi, Mart 2015, Cilt:15, Sayı:1.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 •    Analysis of Signatures affixed for denial intention, 3rd International Forensic Sciences Conference & Exhibition, 29-31 March, İstanbul.
 •    Forensic Sciences and Human Rights, International Criminal Police Laboratories Symposium, 10-14 October, Ankara.
 •    Adli Konuşmacı Tanıma İncelemelerinde Karşılaştırılan Parametreler Ve Farklı Kayıt Ortamlarında Elde Edilen Kayıtların Parametrelerinin Karşılaştırılması, Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, Sözel Sunum, 8-11 Mayıs, Marmaris.
 •    Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Delil Algısı (İzmir, Erzurum, Kayseri Örneği), Poster Sunumu, Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, 8- 11 Mayıs, Marmaris.
 •    Aile içi bireylerin imzalarının incelenmesi, 11. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Sözel Sunum, 23-25 Ekim, Bayburt.
 •    GSM Abonelik Belgelerinde Yapılan Sahtecilikler, Poster Sunumu, 11. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 23-25 Ekim, Bayburt.
 •    Adli Bilim Öğrencilerin, Adli Bilimler İle İlgili TV Programları Hakkındaki Algı ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Ankara Örneği, 12. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Sözel Sunum, 20-23 Mayıs, Batman.

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us