Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Alanındaki güncel gelişim ve değişimin hep bir adım önünde giden ekibimizle adaletin doğru bir şekilde tecelli edebilmesi için Ulusal ve Uluslararası standartlar doğrultusunda, fenni ve kriminalistik yöntemlerle; grafoloji ve sahtecilik alanına (yazı, imza ve tahrifat incelemesi), giren konularda nitelikli, güçlü, kaliteli, güvenilir ve bilimsel yöntem ve metotlara dayalı adil bir şekilde mağdurlara ve haksızlığa uğradığına inanan kişilere katkıda bulunmak amacıyla GLOBAL Kriminal kurulmuştur.

Tüm bu çalışmaları, alanında akademik kariyere sahip, en az 20 yıl uzmanlık alanında çalışmış, kendi çalışma konuları ile ilgili olarak binlerce inceleme yapıp rapor yazmış, donanımlı ve yetkin kriminalistik uzmanımızla birlikte avukat ve hukuk danışmanlarımızla hizmet vermekteyiz.

Etik Değerlerimiz Global Kriminal

ETİK DEĞERLERİMİZ

Hukukun üstünlüğü temel ilkesine sadık kalarak;

  • Adaletli
  • Tarafsızlık
  • Dürüstlük
  • Gizlilik
  • Eşitlik

İlkeleri doğrultusunda tarafımıza tevdi edilen görevi geciktirmeden ve zamanında yapmaktır.

MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Bizlerle irtibata geçen müşterilerimize ait tüm bilgi, belge ve veriler gizli tutulmaktadır. Hiç bir koşul altında üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Hukuki Dayanak:

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Uzman Mütalaası

Madde 67– (6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu Uzman Görüşü

(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us