Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

Makine Yazısı İncelemesi

Makine Yazısı İncelemesi

Günümüz gelişen teknolojisi karşısında belgelerin birçoğu el ile yazım yerine gelişmiş makineler ile yazılmaya başladı. Bu durum neticesinde belgelerin üzerine yazı yazan makinelerin adli belge incelemenin alanına girmesine neden olmuştur. Makine yazısı incelemesi alanına teknolojik gelişmeye paralel olarak şu cihazlar dahil edilmektedir. Baskı makineleri, daktilo, faks cihazları, fotokopi makineleri ve yazıcılar. Makine yazısı inceleme ihtiyaçlarınız için hemen www.kriminaluzmanlari.com/iletisim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Herhangi bir makine ile belge üzerine yazı yazılması suretiyle oluşan belgeye makine yazısı denir. Bu tür belgelerin incelemesine de makine yazısı incelemesi denir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte belge üzerine baskı yapacak makinelerin de teknolojik gelişmesi aynı hız ve paralelde ilerlemektedir. Her geçen gün yeni cihazların çıkması uzmanın işini biraz daha zora sokmaktadır.

Global kriminal makine yazısı incelemesi

İnsanlık kültür tarihinde azının icadı ne kadar kıymetli ise matbaanın bulunmasında bir o kadar kıymet göstermektedir. Yazının icadıyla antik dönemde önemli bilgiler el yazısı ile yazılı çoğaltılırken matbaanın icadıyla el yazımı yerini baskı yazılar almıştır. Bu yapılacak işlemlerim hem hızlı hem de daha güvenilir olmasını sağlamıştır. Bu özelliğinin yanında basılan eserler daha çok insana ulaşılmasını sağlamıştır.

Makine yazısı incelemesi kendi içinde birtakım zorluklar barındıran bir inceleme alanıdır. Bunun sebebi ise çok fazla baskı sisteminin olması ve her baskı sisteminin kendi içinde farklı özelliklere sahip olmasıdır.

Örneğin matbaa sisteminde dört temel baskı sistemi vardır bunlar; ofset baskı, çukur baskı, yüksek baskı ve düz baskıdır. Bu sistemlerin her birinin altında da farklı yöntemler mevcuttur. Her bir farklılık kağıt yüzeyine farklı bir iz bırakacağı için makine yazısı incelemesi yapacak uzmanın tüm bu bilgilere hakim olması gerekmektedir.

Matbaa yazıları daha çok bazı belgelerin yapım aşamasında yüzey baskısında ve matbu yazımlarında kullanılır. Daha sonra bu belgeler kişiselleştirmek için başka yerlerde farklı tekniklerle düzenlenerek kullanıma hazır hale gelirler. Dolayısıyla bir belge üzerinde birden fazla sistemle baskı yapılmış olabilir. Bu hususunda uzman tarafından ayırt edilmesi gerekmektedir. Örneğin bir senet matbaada gövde kısmı basit bir ofset sistemle basılır ve senet haline getirilir. Daha sonra o senedi satın alan kişi üzerini ister daktilo ile el yazısı ile doldurarak kullanıma hazır hale getirmiş olur. Burada uzmanın daktilo yazısını da incelemesi gerekmektedir. Global Kriminal olarak laboratuvarımızda daktilo yazı incelemesi yapılmaktadır.

Nitelikli belge olarak kabul edilen, para, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi belgeler her yerde basılmaz. Bu tür belgeler darphanede veya merkez bankası matbaasında özel yöntem ve tekniklerle basılır. Her bir belgeye güvenlik unsuru dediğimiz bazı elementleri işleyerek baskı yaparlar. Bir makine yazısı incelemesi yapacak olan uzmanın aynı zamanda belgelere uygulanan güvenlik unsurlarını sahtesi ile ayırt etmesi gerekmektedir.

Daktilo

Neredeyse artık günümüzde kullanımı kalkan bir yazım aracıdır. 1940-50’li yıllarda oldukça kullanımı fazlaydı. Nerdeyse günümüz bilgisayar teknolojisinin yapmış olduğu yazım işlemleri daktilo ile yapılmıştır. Öğretmenlerin sınav kağıdını hazırlamasından tutun, noterlerde düzenlenen belgeler, mahkemelere yazılacak dava dilekçelerinden tutun, bir yazarın eserine kadar her şey daktilo ile yazılmıştır. Daktilonun kullanımı bu kadar yoğun olup ve yaklaşık 2000’li yılların başına kadar kullanıldığı düşünülürse halen daktilo ile yazılmış adli belge inceleme alanına giren ihtilaflı belgelerle karşılaşılmaktadır.

Makine Yazısı  İncelemesi

Günümüzde halen 1980-1990 yıllarında daktilo ile düzenlenmiş belgeler dava konusu olduğu için bu tür vakaların çözümünde makine yazısı incelemesi yapılması gerekmektedir. Daktilo yazısının incelemesi kendi içinde özellikleri olan yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemlerin başında ribon incelemesi, hatve ölçümü ve hiza ölçümü yapılmaktadır. Bu yapılacak analizler ile şüphe edilen daktilodan alınan yazı örneği birebir kıyaslanarak incelenir ve belgenin şüpheli daktilo ile yazılıp yazılmadığı sonucuna varılır.

Makine Yazısı İncelemesi Nasıl Yapılır?

Makine yazısı incelemesi için öncelikle belge üzerindeki baskının hangi tür baskı ile elde edilmiş olduğu tespit edilmelidir. Bu tespitler şu aşamadan geçmelidir:

  • Baskıda kullanılan makine tespiti,
  • Baskı çeşidi,
  • Baskı kalitesi.

Bakıda kullanılan makine tespitinde; ne tür makine kullanıldığı belirlenmelidir. Bu makinelerden bazıları şunlar olabilir; daktilo, baskı makinesi, yazıcı, fotokopi makinesi

Baskı çeşidi açısından ise baskının hangi yöntemle yapıldığının tespiti yapılır. Yani baskı ofset baskı mı?, çukur baskı mı? Gibi yöntemler tespit edilmelidir.

Son olarak baskı kalitesi de makine yazısı incelemesinde önemli bir rol üstlenir. Çünkü orijinal belge ofset baskı olabilir ama hangi tür ofset ya da kaç renk kullanıldı. En basit ofset makinelerinde dört temel renk varken gelişmiş ofset makinelerinde8-12 renk olabilir. Bu özellikte baskının kağıt yüzeyindeki kalitesine yansır. Tüm bu farklılıklar kriminalist uzmanın veya Global Kriminal tarafından yapılacak analizleri neticesinde tespit edeceği makine yazısı inceleme fiyatında değişkenliğe neden olacaktır.

Makine yazısı incelemesinin bir alt kolu da ambalaj baskıları inceler. Ambalajlı ürünler de matbaa baskısı olduğu için onlarında sahtesi yapılmaktadır. Sahtelerinin orijinallerden ayırt etmenin başlıca yöntemi ambalaj üstü baskının incelenmesidir. Orijinal baskı ile kıyaslanarak inceleme yapılır ve sahte olup olmadı makine yazısı inceleme uzmanı tarafından tespit edilir.

Bu sahtecilik daha çok temizlik için kullanılan sıvılar, toz deterjanlar, şampuanlar gibi malzemelerin sahteleri kimyasal olarak yapımı kolay olduğu için piyasada kendi kalitesini ispat etmiş markaların ambalajları sahte olarak basılıp dolum yapıldıktan sonra ticareti yapılarak haksız kazanç elde edilmektedir. Bu türden vakalar ülkenin ekonomik gücünü de doğrudan etkileyeceği gibi piyasada kendi kalitesini kabul ettirmiş ve yaygın bir Pazar ağı olan markalarında ekonomisini geriletecektir.

Makine Yazısı  İncelemesi

Sahtecilik İncelemesi Nasıl Yapılır?

Yazıcı Ürünü Belgelerin İncelenmesi

Gelişen teknolojiye bağlı olarak yazıcı üreten firmalarda bu değişime ayak uydurmuşlardır. İğne vuruşlu yazıcılarla başlayan yazıcı üretimi, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve son olarak toner sistemi ile çalışan lazer yazıcılara kadar gelmiştir. Makine yazısı inceleyen uzman doğal olarak bu üç yazıcı türünün belge üzerinde bıraktığı baskı sisteminin temel unsurlarını bilmesi gereklidir

Global Kriminal olarak bizler incelenmek üzere gelen her bir belgenin hangi tür yazıcıdan oluşturduğunu tespit ederek incelemeye başlarız. Bu tür tespit incelenmek üzere gelen makinelerin elenmesini sağlar ve inceleme yapan uzmanın işini kolaylaştırır.

Makine yazıları sistemi dahilinde olan diğer bir makine ise fotokopi makinelerdir. Fotokopi makine incelemesi de bu alanın bir alt koludur. Burada yapılan incelemeyle eldeki yazının hangi fotokopi makinesinden üretilmiş olduğu sorusuna cevap verilmektedir. Günümüzde artık fotokopi makineleri bir yazıcı gibi işlem gördüğü için inceleme prosedürleri aynı olmaya başladı. Bu tür makinelere ise çok amaçlı yazıcı denilmektedir.

Bir diğer makine ise faks cihazlarıdır her ne kadar günümüzde kullanımı daktilo gibi geriye düşse de halen kullanılmaktadır. Bu tür makinelerden elde edilmiş yazılar da makine yazısı incelemesi yapan uzmanlar tarafından aidiyetlik bakımından ilgi ve irtibat kurmaya yönelik çalışma yapabilmektedirler. Makine yazısı inceleme hizmetimiz dışındaki tüm hizmetlerimize www.kriminaluzmanlari.com web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us