Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

Bilirkişi İmza İncelemesi Ne Kadar Sürer?

Bilirkişi İmza İncelemesi Ne Kadar Sürer?

Bilirkişi imza incelemesi ne kadar sürer başlıklı blog yazımda şu hususlar değerlendirilecektir. Öncelikle bilirkişi kime denir? Sonra, bilirkişinin görev tanımı nedir? Daha sonra ise, bilirkişi kendisine tevdi edilen görevi kaç gün içinde tamamlar? Ayrıca grafoloji ve sahtecilik bilirkişisi hangi konularda rapor verir sorusuna da cevap verilecektir.

Bilirkişi Kime Denir?

İmza incelemesi yapacak olan bilirkişi tanımı net bir şekilde ve Bilirkişilik Kanununda (2/b madde)  yapılmıştır. Söz konusu kanunun yanında hangi durumlarda bilirkişiye başvurulacak konularına ise Ceza Muhakemeleri Kanunu (63. Madde), Hukuk Muhakemeleri Kanunu (266. Madde) yer vermiştir.


Bilirkişilik kanunun 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine Bilirkişi denir.

Hangi Durumlarda Bilirkişiye Başvurulur?

Bu sorunun cevabını ise Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) net bir şekilde cevap vermiştir. Söz konusu kanunlara göre:

Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 63 – (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün……

Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 266- (1) Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden……

O zaman doğal olarak kanun gereği sadece çözümü hukuk dışında, uzmanlık isteyen özel ve teknik işlerde, bilirkişiye müracaat edilir. İmza incelemesi, yazı incelemesi de özel bir teknik ve çalışma isteyen bir alan olduğu için bu konularda bilirkişiye müracaat etmek gerekmektedir.

Bilirkişinin Görev Tanımı ve Yükümlülüğü Nedir?

Bilirkişi el yazısı incelemesi raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz sadece teknik konuyla ilgili ilmi ve fenni bilgiler doğrultusunda görüş verebilir. Bilirkişi hukuki konularda görüş veya öneride bulunamaz.

Bilirkişi İnceleme Süresi

Bilirkişi imza incelemesi ne kadar sürer sorusuna kanunlar net bir cevap vermemiştir. Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan merci tarafından verilen süre içinde raporunu hazırlayarak sunmakla yükümlüdür. Ancak işin niteliği itibariyle verilen süre içinde raporun hazırlanmasına imkân bulunmazsa, talebi halinde bilirkişiye ek süre verilebilir. Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınıp, yerine başka bir bilirkişi görevlendirilebilir. Bu durumda, görevlendirmeyi yapan merci, görevden alınan bilirkişiden o ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama yapmasını ve kendisine incelenmek üzere dizi pusulasına bağlanarak teslim edilen dosya ve eklerinin eksiksiz olarak hemen geri verilmesini ister.  

Söz konusu süre uygulamada 3-6 ay arasında değişmektedir. Global Kriminal olarak başta imza incelemesi ile ilgili gelen konularda 3-5 iş günü cevap vermekteyiz. Daha geniş bilgi için www.kriminaluzmanlari.com web adresimizi ziyaret ediniz.

 

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us