Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

Çekte Tahrifat Ne Demek?

Çekte Tahrifat Ne Demek?

Çekte tahrifat ne demek diye merak edenler bu blog yazımızı dikkatlice okusun. Gerçek bir çekin benzetilerek sahtesini yapmak veya orijinal bir çek üzerinde çeşitli yöntemlerle tahrifat yapmaya çekte tahrifat denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir çekte sahtecilik temelde iki yöntemle yapılır. Bunlar:

·         Külliyen (tamamen) yapılan sahtecilik,

·         Kısmi sahteciliktir.

Çek Üzerinde Yapılan Külli Sahtecilik:

Orijinal sürümde olan bir çek yaprağın kopyalama yoluyla oluşturulmasına külli sahtecilik denilmektedir. Burada yapılan çekte sahtecilik işlemi bir bankaya ait orijinal çek yaprağının renkli kopyalamasının yapılmasıdır. Renkli kopyalama değişik yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin başında renkli fotokopi makinası ile fotokopisinin çekilmesi yöntemiyle yapılmaktadır. Ancak gelişen teknolojiye paralel olarak kopyalama yöntemleri de değişime uğramıştır. Elinizde sahte bir çek olduğunu düşünüyorsanız daha detaylı bilgi için www.kriminaluzmanlari.com web adresimizi ziyaret ediniz.


Çek Üzerinde Yapılan Kısmi Sahtecilik:

Çekte tahrifat ne demek sorusu için kısmi sahteciliğin ne olduğunu bilmek gerekir. Kısmi sahtecilik orijinal çek yaprağında yapılan tahrifatlardır. Burada çek sahteciliği açısından önemli olan nokta çek yaprağının orijinal olması sadece bazı bilgilerinde tahrifen değişiklik yapıldığıdır. Uygulamada en çok karşılaşılan çek yaprağı üzerindeki kısmi sahtecilik şunlardır:

·         Çekin keşide tarihi,

·        Çekin rakamla ve yazıyla yazılan meblağsıdır. Çek sahteciliği ile uğraşan uzmanların öncelikle bu kısımları dikkatlice kontrol etmesi gerekmektedir.

Tahrifat Ne Demek Hukuk

                Tahrifat bir belge üzerinde yetkili kişiler dışında bir menfaat temin etmek için yapılan harici işlemlere denilmektedir. Örneğin çeksahteciliğinde iki kişi arasında düzenlenen çekte taraflardan biri veya ciranta sahibi kişinin çekin miktarı üzerinde değişiklik yapması. Burada yapılan işlem haksız bir kazanç amacıyla yapılmakta ve haksız bir menfaat veya gelir elde etmektedir.

                Bir çekte kısmi sahtecilik yapan kişinin şu temel amaçları gütmektedir. Bunlar:

·         Kıymet yönünden,

·         Zaman yönünden,

·         Mana yönünden.

Senet Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçları Nelerdir?

Çekte tahrifat ne demek sorusuyla birlikte bazen kişilerin aklına senet üzerinde yapılan sahtecilik suçları nelerdir sorusu da gelmektedir. Senet üzerinde yapılan sahtecilik suçları genelde TCK 210’da sayılan resmi belge hükmündeki özel belgeler suçu kapsamında veya TCK 204 özel belgede sahtecilik suçu kapsamında hukuki olarak işlem görmektedir.

Söz konusu kanun maddesi şu şekildedir: “Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” Dolayısıyla senet üzerinde yapılacak sahtecilik TCK 204 hükmüne göre yani resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilecektir.

TCK'nın 204. maddesinde; “Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

 

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us