Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

İmza Sahteciliği

İmza Sahteciliği

İmza sahteciliği orijinal bir imzanın farklı yöntemlerle sahtesini oluşturarak imzanın kullanılmasına imza sahteciliği denilmektedir. Orijinal bir imzanın farklı yöntemler kullanılarak sahtesi yapılmaktadır. Bu yöntemlerin başında taklit imza yöntemi gelmektedir. En çok kullanılan ve tercih edilen imza sahteliği yöntemidir. Takliden atılan imzalara aynı zamanda model alınarak atılan sahte imzalar da denilmektedir.

Takliden atılan sahte imzalar kendi içinde ikiye ayrılarak incelenebilir. Bunlardan birincisi model alınarak atılan imza sahteciliği, ikincisi ise serbest taklit yöntemiyle atılan sahte imzalardır. Bu iki sahte imza arasındaki fark birincide atılan imza gerçek imzadan faydalanılarak atılır yani gerçek imzanın adeta sahteci tarafından resmi çizilir, ikinci tür imza sahteciliğinde ise bir kişi adına hayali bir imza atılmaktadır. Bu imzanın gerçek imza ile hiçbir ilgisi yoktur.


İmza sahteciliğinde bir de kopyalama yoluyla atılan sahte imzalar vardır. Bunlar gerçek imzayı değişik yöntemlerle kopyalayarak oluştururlar. Bu yöntemler şunlardır, üstten kopyalama ve alttan kopyalamadır. Her iki yöntemde de gerçek imza kullanılır ve üzerinden gidilerek boş belgeye iz bıraktırarak imza oluşturulur. Bu tür imzalarda imza incelemesi belge aslı üzerinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde imzanın sahte olduğunu gösterecek iz ve emareler tespit edilemez.

İmza incelemesi yapacak uzman bu konular ve bu tür yapılacak imza sahteciliğinde ne tür bulgular bulması gerektiği hususunda tam bilgi sahibi olması gerekmektedir. Aksi takdirde yapacağı imza incelemesinde sonuç hatalı olarak yanlış kişiyle aidiyetlik kurulmuş olur. Bu da kişilerin mağdur olmasına sebep olur. Ceza davasında alacağı ceza ile hürriyetinden yoksun kalabilir, hukuk davasında haksız ödemeler yapabilir.

Kopya İmza

Bunlardan başka imza sahteciliği bir de dijital kopyalama yöntemleriyle de yapılmaktadır. Bunlara montaj imza da denilmektedir. Montaj imza incelemesi kesinlikle belge aslı üzerinden yapılmalıdır. Şayet belge aslı mahkeme kasasında veya savcılık emanet bürosundaysa savcı yada mahkeme başkanından alınacak yazılı izin ile savcı/hakim önünde veya görevlendireceği kalem görevlisi önünde teknik uzman inceleme yapabilir.

Uzman Mütalaa Raporunun Hazırlanması

Bu tür inceleme sizlerin yasal bir hakkıdır. Bu yasal hakların başında Anayasa gelmektedir. Savunma hakkı kutsaldır. Ayrıca Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunun sizlere vermiş bir hak doğrultusunda alacağınız uzman mütalaa raporunun hazırlanması içinde sizlere bu inceleme yetkisini vermek zorundalar.

Ancak bazı vakalarda savcıların veya hakimlerin imza inceleme izni vermedikleri bilinmektedir. Sizler talebinizi yasaya uygun olarak yazılı talep edin onlarda yazılı ara karar ile ret etsinler. Sizde istinaf ya da Yargıtay/Danıştay aşamasında olmadı Anayasa aşamasında haksızlığa uğradığınız ve yeteri derecede savunma hakkınızı kullanamadığınız için sahte imza incelemesi neticesinde karar bozulacaktır.

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us