Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

Ölmüş Kişinin İmza İncelemesi

Ölmüş Kişinin İmza İncelemesi

                Ölmüş kişinin imza incelemesi sadece kişinin ölümünden önce imza atmış olduğu belgeler üzerindeki mukayese imzaları dikkate alınarak varisleri tarafından yaptırılır. Bir belgedeki yazı ve imza hususundaki sahtelik iddiasında öncelikle mahkeme başkanı tarafları dinler, sonra isticvap yapar, sonra huzurda yazı ve imza örneği alır kendisi inceleme yapar, son olarak bilirkişiye gönderir ve imza inceleme sonucundaki kararı bekler. Doğal olarak bu aşamada ölen kişinin huzurda yazı ve imza örneği alınamayacağı için ölen kişinin samimi belgeler üzerindeki yazı ve imzaları toplanarak gerekli incelemeler yapılır.


Ölmüş Kişinin İmza Örnekleri Nasıl Alınır?

                Ölmüş kişinin ölümünden sonraki bir zaman diliminde yaşamı esnasında imzalamış olduğu bir belgenin sahteliği ileri sürüldüğünde doğal olarak ölmüş kişinin imza incelemesi yapılması gerekmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

·         Öncelikle ölen kişi adına sahteliği öne sürülen imzanın hangi tarihte atılmış olduğu net bir şekilde tespit edilmelidir.

·         Ölen kişinin inceleme konusu belgenin düzenlenme tarihine yakın zaman dilimini kapsayacak imza örnekleri toplanması gerekmektedir. Örneğin inceleme konusu belge 2000 yılına ait ise imzası incelenecek kişinin imzaları 1995-2005 yılları arasını kapsaması gerekmektedir.

·         Ölen kişiye ait imza örnekleri kamu kurumlarından, bankalardan, noterlerden toplanması incelemenin sıhhati açısından önemlidir. Mahkeme aracılığı ile imza incelemesinde kullanılmak üzere kurumlara müzekkere yazılarak ölmüş kişinin imza incelemesinde kullanılmak üzere imza örnekleri toplanır.

·         Elde edilen tüm imzalar adli belge inceleme uzmanları aracılığı ile imza incelemesi yaptırılır.

Ölmüş Kişinin İmza İncelemesinde Dikkat Edilecek Hususlar

                Adli belge inceleme uzmanı imza incelemesi yapmadan önce mutlak suretle incelenecek imzayı makroskop ile incelemesi gerekmektedir. Bunun en temel sebebi kişinin ölümünden sonra incelenecek belgenin düzenlenip düzenlenmediğini ortaya çıkartmaktır. Ölmüş kişinin imza incelemesinde bu husus göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Daha sonra normal imza inceleme prosedürleri gereği imza incelemesi yapılması gerekmektedir. söz konusu prosedürler Global Kriminal tarafından hassas bir şekilde yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi için kriminaluzmanlari.com web adresimizi ziyaret ediniz.

Ölmüş Kişinin İmza Örnekleri Nerede Bulunur?

Ölmüş kişinin imza incelemesinde kullanılmak üzere toplanacak imzalar başlıca şu kurumlarda bulunma olasılığı çok büyüktür. Bu kurumların başında şunlar gelmektedir:

·         Sandık Seçmen Listesi,

·         Nüfus İşlemleri Belgeleri,

·         Bankalar,

·         Belediyeler,

·         Abonelik belgeleri,

·         GSM operatörlerine ait işlemler,

·         Noter.

 

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us