Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunun 204. Maddesinde açıkça tarifi yapılmış bir suç türüdür. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu temelde iki kitaptan oluşur. Birinci kitapta Genel Hükümler, ikinci kitapta ise Özel Hükümler yer almaktadır. Birinci kitap kendi içinde dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı, ikinci kısımda Ceza Sorumluluğunun Esasları ve üçüncü kısımda ise Yaptırımlar yer almaktadır.

Resmi belgede sahtecilik suçunun detayları yazılı olan TCK 204 ise özel hükümlerin bulunduğu ikinci kitapta yer almaktadır. İkinci kitap kendi içinde dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda uluslararası suçlar, ikinci kısımda kişilere karşı suçlar, üçüncü kısımda topluma karşı suçlar, dördüncü kısımda ise Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler yer almaktadır.


Resmi Belgede Sahtecilik üçüncü kısımda “Topluma Karşı Suçlar” kısmında yer almaktadır. Söz konusu kısım toplam on bölümden oluşmaktadır. Bunlar:

·         Birinci bölüm: Genel Tehlike Yaratan Suçlar,

·         İkinci bölüm: Çevreye Karşı Suçlar,

·         Üçüncü bölüm: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

·         Dördüncü bölüm: Kamu Güvenine Karşı Suçlar,

·         Beşinci bölüm: Kamu Barışına Karşı Suçlar,

·         Altıncı bölüm: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar,

·         Yedinci bölüm: Genel Ahlaka Karşı Suçlar,

·         Sekizinci bölüm: Aile Düzenine Karşı Suçlar,

·         Dokuzuncu bölüm: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar,

·         Onuncu bölüm: Bilişim Alanında Suçlardır.

Kamu Güvenine Karşı Suçlar:

Resmi Belgede Sahtecilik tanımı bu bölümde yapılmıştır. Söz konusu bölüm 197. Madde ile 212. Maddelerden oluşmaktadır. Bu maddeler şunlardır:

·         197. madde: Parada sahtecilik,

·         198. Madde: Paraya eşit sayılan değerler,

·         199. Madde: Kıymetli damgada sahtecilik,

·         200. Madde: Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,

·         201. Madde: Etkin pişmanlık,

·         202. Madde: Mühürde sahtecilik,

·         203. Madde: Mühür bozma,

·         204. Madde: Resmi belgede sahtecilik,

·         205. Madde: Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

·         206. Madde: Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan,

·         207. Madde: Özel belgede sahtecilik,

·         208. Madde: Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

·         209. Madde: Açığa imzanın kötüye kullanılması,

·         210. Madde: Resmi belge hükmünde belgeler,

·         211. Madde: Daha az cezayı gerektiren hal,

·         212. Madde: İçtima.

Resmi Belgede Sahtecilik Suç Tanımı:

Resmi belgede sahtecilik Madde 204-:

(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. Tüm bu bilgiler kapsamında resmi belgede yapılacak sahtecilikler resmi belgede sahtecilik suç unsuru kapsamında değerlendirilip cezai işlem yapılmaktadır. daha geniş bilgi için kriminaluzmanlari.com web sitemizi ziyaret ediniz.

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us