Ankara Aldatma Kabiliyeti Hizmeti

Savcılık İmza İncelemesi

Savcılık İmza İncelemesi

                Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma adı verilmektedir. Soruşturmayı ise Cumhuriyet Başsavcılığı yapmaktadır. Cumhuriyet Savcıları kendilerine soruşturmak üzere tevdi edilen dosyaları inceler. Şayet dosyanın konusu sahtecilik konularından örneğin imza incelemesi gibi herhangi birini ilgilendiriyorsa bu aşamada savcılık imza inceleme süreci de başlamış olur.

                Savcılık soruşturma aşamasında konuya hakim olabilmek için şüpheli kişinin ifadesini alarak kendisine tevdi edilen dosya ile ilgili bilgileri toplamaya başlar. Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi olarak tanımlanan ifade alma ya kolluk görevlileri tarafından ya da Cumhuriyet savcısı tarafından alınmaktadır. Bu sırada kişinin inkâr ettiği imza ile ilgili olarak mukayeseye esas teşkil edecek huzurda imza örnekleri de şüpheli veya mağdur kişiden alınır.

               

Uygulamada genelde savcılık imza incelemesi süreci bu işlemlerle başlamaktadır. Savcılık tarafından elde edilen imza örnekleri ile incelenecek imza bilirkişiye imza incelemesi için verilir. Dosyanın tamamı bilirkişiye verilmektedir. Dosya teslim edilirken bilirkişi inceleme tutanağı tutulur ve bu tutanakta dosya içeri açıkça belirtilir. Ayrıca, bu tutanakta savcının bilirkişiden istemiş olduğu inceleme tüm detayları ile yazılır.

Bilirkişinin Seçimi

                Savcının imza incelemesi yetkisi Ceza Muhakemeleri Kanunu 63/3. Maddesinde geçen “soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri kullanabilir” hükmü gereğince yapılmaktadır. Söz konusu yetki ise CMK 63/1’de geçen “çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına…” hükmüdür.

                Savcının imza incelemesi için görevlendireceği bilirkişi CMK 64’e göre tayin edilmektedir. Söz konusu madde bilirkişi olarak atanabilecekleri belirlemektedir. Bu maddeye göre bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurullarının listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.

Bilirkişi İmza İnceleme Süresi

                Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki aşağıda belirtilen kişiler bilirkişiliği kabul etmede yükümlüdürler. Bunlar:

·         Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listelerde yer almış bulunanlar.

·         İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler. ,

·         İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlardır.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir. Savcının imza incelemesi için görevlendireceği adli belge inceleme uzmanının imza incelemesi süreci bu şekilde işlemektedir. detaylı bilgi için kriminaluzmanlari.com web sitemizi ziyaret ediniz.

BİZE ULAŞIN

Formu Doldurup Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Awesome Image

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us